2M Team s.r.o.

Rating a informácie o 2M Team s.r.o.

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre 2M Team s.r.o. 35445 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 17576. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 97.9725% spoločností je horších ako 2M Team s.r.o..

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti 2M Team s.r.o." href="http://2m-team.sk-rating.com/">
   <img src="http://2m-team.sk-rating.com/2m-team.png" width="150" height="25" alt="Rating 2M Team s.r.o." />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating 2M Team s.r.o.

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia